Houthandel De Groot besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Houthandel De Groot is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Copyright
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Houthandel De Groot is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal en foto’s op enigerlei wijze te verspreiden.

Privacyverklaring
Houthandel De Groot gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar producten en diensten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Houthandel De Groot houdt zich in alle gevallen aan de nieuwe wet die op 25 mei 2018 ingegaan is.

Bescherming Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Houthandel De Groot behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update. Door gebruik te maken van informatieformulier op deze website, gaat u akkoord met het verzamelen en verwerken van informatie over u overeenkomstig het gestelde in deze privacyverklaring. Als u nog vragen heeft, neemt u dan contact op.